Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

..................................................................................................................

Německý krátkosrstý ohař  - STANDARD

Standard č. 119/D z  5. 1. 1995
 

Deutscher kurzhaariger Vorstehhund – německý krátkosrstý ohař

     PŮVOD: Německo
     Datum publikace originálního standardu: 7. 7. 1994
     Užití:           Všestranně použitelný lovecký pracovní pes (JGH)
     Klasifikace: Skupina 7 – ohaři
                         Sekce 1 Kontinentální ohaři s pracovními zkouškami

image

    

VŠEOBECNÝ VZHLED:
      Ušlechtilý, harmonický pes, jehož stavba těla zaručuje sílu, vytrvalost a rychlost. Vzpřímený postoj, výrazné plynulé vnější linie, suchá hlava, dobře nesený prut, přilehlá, hladká srst a prostorné  a harmonické pohyby jeho ušlechtilost podtrhují.
Důležité poměry míry: Délka trupu by měla poněkud přesahovat výšku v kohoutku;
Povaha: Pevná, vyrovnaná, ovladatelný temperament, letora ani nervosní, ani bázlivý, ani útočný – agresivní;
Hlava: Suchá, výrazná, ani příliš lehká, ani příliš těžká. Sílou a délkou odpovídá tvaru těla a pohlaví. Tylní  část hlavy: Dosti široká, ploše vyklenutá lebka se slabě zvýrazněným týlním hrbolem, ne příliš hlubokou čelní rýhou se zřetelně utvářenými nadočnicovými oblouky.
Stop: Jen mírně vyvinutý.

OBLIČEJOVÁ ČÁST HLAVY:
Nos:  Poněkud vysunutý, nozdry dostatečně široké, jakož i pohyblivé. Zásadně vždy hnědý. Jen když je základní barva bílá je přípustný masitě nebo skvrnitě zbarvený nos.
Morda: Dlouhá, široká, hluboká a silná, aby umožňovala psovi správné nošení zvěře. Hřbet nosu při pozorování ze strany vykazuje      lehké vyklenutí ve všech přechodech ušlechtile zformovaného ramseského nosu až po nepatrné zvýšení nad přímou linii,  u psů toto silněji výrazné. Méně žádoucí, ale ještě přípustná docela rovná linie nosu, zatímco proláklý (konkávní) nos je těžkou      chybou.
Pysky: Přilehlé , nikoliv silně převislé, dobře pigmentované. Z nosu spadají až po dělící bod skoro kolmo dolů, pak probíhají plochým obloukem až do dobře výrazného koutku pysků.
Čelistní skus, zuby: Silné čelisti s perfektním, pravidelným a úplným  nůžkovým skusem, při čemž má horní řada řezáků přesahovat přes dolní a zuby mají stát v čelisti přibližně (trochu) kolmo. Chrup úplný se 42 zdravými zuby, podle vzorce chrupu.
Líce – tváře: Silné, dobře osvalené.
Oči: Střední velikosti, ani nevystupují (vypoulené), ani zapadlé v jamce. ideální barva je temně hnědá. Víčka dobře přiléhají.
Ucho: Přiměřeně dlouhé, vysoko a široce nasazené, hladké a bez záhybů, těsně přiléhající k hlavě, dole tupě zaobleny. Ani masité, ani příliš jemné. Délka ucha má při položení dopředu sahat asi ke koutku pysku.
Krk: Délkou harmonicky k celkovému vzhledu, k trupu se pozvolna rozšiřuje. Šíje svalnatá, lehce klenutá. Těsně přiléhavá kůže hrdla.

TĚLO:
Horní linie: Rovná, mírně se svažující, spáditá.
Kohoutek: Zřetelný
Hřbet: Pevný, dobře osvalený. Trny obratlů mají být kryty svalovinou.
Bedra: Krátká, široká, svalnatá, rovná nebo lehce klenut. přechod hřbetu do beder těsně a dobře uzavřený.
Záď: Široká a dostatečně dlouhá, ne krátce sražená a spadá k prutu jen lehce, dobře osvalená.
Hrudník: Hlubší než širší s  výrazným předhrudím a pokud možno dozadu dosahující hrudní kosti. Hrudní kost a loketní kloub mají ležet ve stejné výšce. Žebra dobře klenutá, ani plochá, ani sudovitá. Zadní volná žebra správně směřující dolů.
Spodní linie: Elegantním obloukem lehce vytažená, probíhající dozadu, suchá.
Prut: Vysoko nasazený, u kořene silný, pak se zužuje, středně dlouhý.

Pro lovecké upotřebení krácen asi o polovinu. V klidu spadá dolů,

v pohybu je nesený vodorovně a ne příliš vysoko nad linií hřbetu. Nesmí být nesen příliš křivě. V zemích kde zákonodárce zakázal kupírování může být prut ponechán přirozený. Měl by dosahovat k hleznu a měl by být nesen rovně, nebo lehce šavlovitě zakřivený.

KONČETINY:
Hrudní všeobecně: při pohledu ze předu rovné a rovnoběžně, při pohledu ze strany stojí běhy dobře pod tělem.
Plece: Šikmo a dozadu celou plochou  přiléhající lopatka. Silné, suché svalstvo. Dobré zaúhlení mezi lopatkou a ramenem.
Rameno: Pokud možno dlouhé a suše osvalené.
Loket: Přiléhá k tělu, ale není vtlačený, ani vně, ani dovnitř se stáčející, posazený daleko dozadu. Dobré zaúhlení mezi ramenem a předloktím.
Předloktí: Rovné dostatečně osvalené. Silné, ne příliš hrubé kosti.
Kloub zápěstní: Silný
Zápěstí: Minimální zaúhlení vůči předloktí, nestojí příkře – strmě.
Přední tlapky: Kulaté až lžícovité s dobře uzavřenými, dostatečně klenutými prsty. Silné drápy, hrubé, odolné polštáře tlapek. Ve stoji směřují rovnoběžně a v pohybu nevybočují do stran.
Pánevní končetiny všeobecně: Pozorováno ze zadu přímé a rovnoběžné,

dobře zaúhlené mezi pánví a stehenní kostí.
Koleno:  Silné s dobrým zaúhlením mezi stehenní kostí a kostmi  bérce (holenní a lýtková kost).
Bérce:  Dlouhé svalnaté a šlachovité. Dobré zaúhlení mezi bércem a nártem.
Hlezenní kloub: Silný
Nárt: Stojí kolmo a je silný.
Zadní tlapy: Kulaté až lžícovité, s dobře uzavřenými, dostatečně klenutými prsty. silné drápy. Hrubé odolné polštářky tlap, stojí rovnoběžně, za stoje i za pohybu nevybočují ani dovnitř, ani vně.
Pohyb: Prostorný, s velkým záběrem a odpovídajícím výkrokem v předu i vzadu. Pohyb rovnoběžný, přitom správně vzpřímené držení těla. Mimochod je nežádoucí.
Kůže: Napjatá, bez záhybů.
Osrstění: Kvalita srsti krátká a hustá, na omak má být hrubá a tvrdá. Na hlavě a uchu má být a řidší a kratší.

Vespod prutu nemá být nápadně delší. Srst má pokrývat celé tělo.
Barva:
   a) hnědá bez znaků; hnědá s malými bílými nebo stříkanými  znaky na hrudi a končetinách;
   b) tmavý hnědý bělouš s hnědou hlavou, hnědými plotnami nebo skvrnami.

Základní barva takového psa  není hnědá s bílou, nebo bílá s hnědou,

ale srst vykazuje tak důkladnou směs hnědé a bílé, že z toho vzniká pro praktickou loveckou potřebu cenný, nenápadný zevnějšek. Na vnitřní straně končetin, jakož i na špičce prutu je zbarvení poněkud světlejší;
   c) světlý hnědý bělouš s hnědou hlavou, hnědými plotnami, skvrnami, nebo bez ploten. Při tomto zbarvení se vyskytují hnědé chlupy v menšině, převládají bílé chlupy;
   d) bílý s hnědou kresbou na hlavě, hnědými plotnami nebo skvrnami;
   e) černá barva v týchž odstínech jako barva hnědá, respektive barva hnědého bělouše.

Žluté pálení se připouští.
    f) lysina, šňupka nebo stříkané pysky jsou přípustné;
Velikost: Výška v kohoutku u psů 62 až 66 cm, u fen 58 až 63 cm;
Chyby: Na každou odchylku od vyjmenovaných bodů se hledí jako na chybu,

jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky.
Zvláště:
    -          chyby ve výrazu, chyby v pohlavním typu;
    -          příliš krátká morda;
    -          příliš silné, nebo příliš malé pysky;
    -          příliš dlouhé, příliš krátké, příliš těžké, příliš úzce nasazené, nebo vytočené ucho;
    -          příliš světlé oko, světlé žluté (dravčí);
    -          chybění celkem 2 zubů (P1 aM3) z celkem čtyř zubů P1 a 2 zubů M3 mhou chybět nejvýše 2 zuby;
    -          volný lalok hrdla;
    -          lehký kapří hřbet;
    -          příliš krátká záď;
    -          strmá záď;
    -          příliš hluboký hrudník;
    -          lokty vytočené navenek nebo dovnitř, vbočení nebo vybočení prstů;
    -          úzký nebo široký postoj;
    -          lehce sudovitý postoj, lehký kravský postoj, úzký postoj;
    -          prut nesený vysoko nad hřbetem, nebo silně zkroucený;
Těžké chyby:
    -          těžkopádná lymfatická, hrubá stavba těla;
    -          špičatá morda;
    -          prohnutý konkávní hřbet nosu;
    -          výrazný stop;
    -          nos masitě zbarvený, skvrnitý (kromě bílé základní barvy);
    -          klešťový skus, jakož i částečně kleště.

(U psů starších 4 roků nemají tak zvané stařecké kleště žádný vliv  na hodnocení, pokud potvrdí klub NKO, že na předchozí chovné přehlídce pes měl zjištěn korektní skus).
    -          zřetelný kapří hřbet, lehce spadavý hřbet;
    -          podstatně chybějící hloubka hrudníku, nevýrazné předhrudí, příliš plochý  nebo sudovitý hrudník;
    -          silně navenek nebo dovnitř vytočené loketní klouby;
    -          měkké, silně zvýrazněné zápěstí, roztažené prsty;
    -          těžkopádná chůze;
    -          silně kravský nebo sudovitý postoj jak ve stoje, tak v pohybu;
    -          přestavěná vysoká záď;
    -          odchylky víc než 2 cm od stanovené kohoutkové výšky.
Vylučující vady:
    -          hrubé odchylky od pohlavního výrazu;
    -          veškerý druh slabého temperamentu (nervů);
    -          chybění více než 2 zubů P1 a M3, chybění jednoho nebo více zubů ostatních, neviditelné zuby platí za chybějící zuby pokud klub NKO nepotvrdí, že na předchozí chovné přehlídce byla zjištěna jeho existence;
    -          předkus nebo podkus, křížový skus jakož i všechny přechodné formy k nim;
    -          hodně volná víčka, ektropium, entropium, distichiasis (dvojitá řada řas);
    -          silně sražená záď, zakřivení obratlů;
    -          deformovaný hrudník, např. zaškrcený hrudník;
    -          chyby varlat;
    -          vlčí prsty a paspárky;
    -          rozštěpení čelisti a patra;
    -          nadbytečné zuby mimo řadu zubů;
Psi musí mít dvě zřejmá, normálně vyvinutá varlata, která se nachází v šourku.

....................................................................................................................................................................................................................................

TOPlist
aktualizováno: 01.07.2013 17:15:36